Tjänster

Här hittar du priserna för olika typer av tjänster.

Viktig information rörande pris!

Det är viktigt att tänka på att man har ett begränsat belopp gällande rot/rut-avdrag per år. Jag rekommenderar därför att först kolla så att man inte har använt hela sitt rot/rut belopp för det nuvarande året.

Mer information om detta hittar du här:

Typ av tjänstTid (minuter)Pris (innan rut)Pris (efter rut)
Enkel – hjälp/felsökning30590 kr 320 kr
Avancerad – hjälp/felsökning60850 kr450 kr
Inlämning av dator – felsökning/hjälp800 kr400 kr
Företag60700 kr (ex moms)

Geografiska områden jag arbetar i (uppdateras vid ändring)
– Ale kommun

Beskrivning av de olika tjänsterna

Utkörningsavgift: 50 kr (ingår i priset på tjänster som är markerad med “Hembesök”)

Enklare hjälp/felsökning
Hembesök
Enklare hjälp/felsökning av dator eller hemelektronik.
Detta kan innefatta saker som att få hjälp med att flytta över bilder, installera uppdateringar, hjälp att ställa in digitalboxen, felsöka enklare fel och mycket mer. Om jag bedömer att felet är mer komplext och kräver en längre felsökning så får ni information om detta innan felsökning påbörjas. Se information rörande “Geografiska områden ovan.

Avancerad hjälp/felsökning
Hembesök
I vissa fall kräver det att jag behöver lägga mer tid på att åtgärda felet eller det ni behöver hjälp med. I vissa fall så vill jag ta med mig datorn hem för vidare felsökning. Ni kommer då att bli debiterade för inlämningsavgiften + utkörningsavgift. Se information rörande “Geografiska områden ovan.

Inlämning av dator (felsökning/hjälp)
Inlämning av dator i Alafors (Ale kommun)
Om det är ett ärende som jag bedömer kunna ta längre än 60 minuter kan jag be dig lämna in datorn för felsökning. Om ni vill att jag hämtar upp datorn i din bostad tar jag utkörningsavgift för hämtning och lämning av datorn. Se information rörande “Geografiska områden ovan.

Företag
Besök
Jag besöker mindre och medel stora företag och hjälper er med IT-relaterade ärenden.